ENGLISH | БЪЛГАРСКИ  
За нас полиграфия

 

   Фирма “СОФИЯ”АД съществува на българския пазар повече от 60 години. Като акционерно, дружеството е създадено през 1989 година.

   Фирмата простира дейността си на територията на Република България. Нейни партньори са големи български фармацевтични компании. Един от тях е и най – големия производител на фармацевтични продукти на Балканския полуостров “СОФАРМА” АД.

   Основната производствена дейност, която развива дружеството, е полиграфическата. Отличителното в нея е, че тя е насочена предимно в печат и производство на вторични опаковки на лекарствени продукти. Високото качество на продукцията, произвеждана в Печатната база на фирмата, й отрежда челна позиция в България сред специализираните предприятия за производство на опаковки и печат върху картон.

   В “СОФИЯ”АД е изградена и информационна система на съвременно технологично ниво. Всички персонални компютри са свързани в мрежа, което позволява в реално време да се контролира качество на продукция, дейността на служителите в компанията, спазването изискванията на организацията, изпълнението на всяка точка от развиващи се проекти и др.

  В сферата на услугите фирмата предлага бизнес-консултации, превод и легализация на документи и рекламна дейност.


Изпълнителен директор - Светла Костова

   На 30.04 2004г. фирмата е сертифицирана в съответствие с изискванията за управление на качеството ISO 9001-2000, сертификат HU04/0691.

   На фирмата е направен тест за конкурентноспособност, на който тя получава изключително високи резултати. Взаимодействието между отделите е на изключително високо ниво. Във фирмата се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на трудещите се. Мотивацията на персонала е залегнала като основна задача при мениджърския екип. Отделят се средства за непрекъснато подобрение на условията на труд. Фирмата организира сезонни почивки на заетите в нейното производство. Има тенденция към непрекъснато повишаване на работните заплати и премии за добре свършена работа.


СТУДИО ЗА ПРЕДПЕЧАТ
ОФСЕТОВ ПЕЧАТ
ЩАНЦОВАНЕ
ФЛЕКСОПЕЧАТ
ДОВЪРШИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
услуги
БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ